Прозорість та інформаційна відкритість

Розділ 1. Статут. Ліцензія.

Статут закладу

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

ЛІЦЕНЗІЯ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2018

Ліцензія 1

Ліцензія 2

Ліцензія 3

Ліцензія 4


Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 2


Розділ 2. Стрктура та кадровий потенціал

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад закладу


Розділ 3. Використання коштів

Форма №4-3м 2019 р.

Звіт про використання коштів загального фонду

Форма N 2м

Форма N 4-2м

Реєстр про залишки коштів 2019

Про фінансові результати 2019

Пояснювальна записка 2019

Довідка 1

Баланс 2019 

Про власний капітал 2018 

Про рух грошових коштів  

Довідка 2


пояснювальна записка

баланс

Форма N4-2м

форма N2м

форма N4-3м


Форма №2м

Форма №4-2м


Баланс на 1 січня 2018 р.

Звіт про використання і надходження коштів загального фонду за 2017 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 рік.

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Звіт про фінансові результати

  • Звіт про надходження та використання публічних коштів загального фонду за ІІІ квартал 2017 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ квартал 2017 року